Fallback-banner: Infrastruktur

Nye Moelv vannverk i Ringsaker kommune

Doseringsstasjon og UF-membranfiltrering

Prosjekt

Nye Moelv vannverk

Prosjekt levert

2021

Enwa PMI har vært totalentreprenør på maskinelle- og prosesstekniske installasjoner inkludert elektro og automasjon.

Prosjektet – Nye Moelv Vannverk – omfatter selve vannbehandlingsanlegget, ledningsanlegg (inntaksledninger i sjø og landledninger), ny råvannspumpestasjon og ny avløpspumpestasjon (bygges nye i forbindelse med nytt vannbehandlingsanlegg).

Vannverket er i henhold til drikkevannsforskriften og sikrer god vannforsyning med høy kvalitet. Det er tilrettelagt for vekst i folketallet og videre utvikling av næring i området.

Prosessen

Basert på råvannskvalitet og behov for behandling for å tilfredsstille drikkevannsforskriftens krav, er det valgt en prosess med koagulering og ultrafiltrering (UF), forbehandling med automatfiltre, desinfeksjon med UV, klor og pH-heving med vannglass. Enwa PMI har stått for all prosjektering og dimensjonering av prosess.

Ned til 0,02 Micron

UF-membranfiltrering er en mekanisk barriere som sikrer filtreringsgrad ned til 0,02 Micron og garanterer turbiditet under 0,1 NTU og LOG6 reduksjon av bakterier LOG4 reduksjon av virus.

UF-membranfiltrering - klargjort for utvidelse. Fra Enwa PMI.

UF-membranfiltrering. Det er gjort klar for utvidelse av anlegget.

Fra 40 til 500 kubikk i timen

Vannbehandlingsanlegget er designet for stor fleksibilitet og har en netto vannproduksjon fra 40 til 500 m3/t. Hovedrensetrinnet, UF membransystem, består av fire UF rigger. Riggene er forberedt for framtidig installasjon av ekstra membraner og kan enkelt oppgraderes til en netto vannproduksjon på 500 m3/t.

Vannet fra Mjøsa kommer inn via pumpetrinn i råvannspumpestasjonen. Fire identiske råvannspumper skal sikre en stabil leveranse og trykk av råvann til membrananlegget. Antallet pumper som skal gå samtidig er avhengig av ønsket mengde gjennom anlegget. Alle råvannspumper skal alterneres automatisk under drift for å sikre tilnærmet lik driftstid på de installerte pumpene.

Pumpene har en kapasitet på 600 m3/t basert på netto rentvannproduksjon og behov for tilbakespyling av membraner og trykksiler. De kan også opereres ned til minste vannproduksjon på 40 m3/t.

Pumpestasjon for vannverket, laget av Enwa

Pumpene i vannverket er dimensjonert for 40 m3/t til 600 m3/t.

Doseringsenheter

Fra råvannspumpestasjon leveres vann til UF-anlegget via forbehandlingstrinn med to parallelle trykksiler og en doseringsenhet for koagulant. Ved dosering av koagulant er det også lagt inn doseringer av svovelsyre og lut for pH-justering.

Dosering av lut til vannverk

Doseringsstasjon for inndosering av lut.

Ved vannproduksjon pumpes råvannet med normalt driftstrykk på opp til ca. 2 bar inn på UF-membrananlegget. Total vannmengde er jevnt fordelt mellom riggene som er i drift. Ved filtrering trykkes vannet fra innsiden til utsiden av membranene.

UF-membraner rengjøres regelmessig ved tilbakespyling og kjemisk vask.   

Kjemikalietank fra Enwa

Kjemikalietank for dosering 

Fra UF til UV

Etter UF-anlegget føres vannet til UV-anlegg som består av tre UV-aggregater hvor ett UV-aggregat står i reserve.

Etter UV-anlegget, men før vannet ledes inn til klorkontakt-/rentvannsbasseng, doseres klor. I rentvannsbassenget på 300m3 sikres tilstrekkelig kontakttid for klor.

For pH-justering og korrosjonskontroll i distribusjonssystem tilsettes vannglass direkte til rentvannledning oppstrøms rentvannspumper.

UV-anlegg. UV-bestråling desinfiserer effektivt

Et  av de største membrananleggene i Norge

Vannverket ble overtatt høsten 2021 etter endt prøvedrift og er et av de største membrananleggene i Norge.

Prefabrikkerter rør klare til utkjøring fra hovedkontoret til Enwa i Sandefjord

Prefabrikkering av rør er viktig for proskjektgjennomføringen. Her klar til utkjøring fra Sandefjord. 

Kontakt info

Enwa PMI

Telefon: 33 48 80 50

Enwa Support

Telefon: 33 48 80 50

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Til Enwa Supports nettside

Designed by Allegro - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.